صفحه4 از5

فیلم سینمایی پاداش سکوت

این مورد را ارزیابی کنید
(2 رای‌ها)

پاداش سکوت - 1385

فیلم سینمایی حس ششم

این مورد را ارزیابی کنید
(2 رای‌ها)

حس ششم - 1389

فیلم سینمایی کودک و فرشته

این مورد را ارزیابی کنید
(2 رای‌ها)

کودک و فرشته - 1387

فیلم سینمایی فقط بیست

این مورد را ارزیابی کنید
(5 رای‌ها)

فقط بیست

کارگردان: مسعود کرامتی

جشنواره بین المللی همدان ( برنده بهترین فیلم)

فیلم سینمایی گزارش یک جشن

این مورد را ارزیابی کنید
(5 رای‌ها)

گزارش یک جشن - 1389

فیلم سینمایی ابرهای ارغوانی

این مورد را ارزیابی کنید
(2 رای‌ها)

ابرهای ارغوانی - 1390

صفحه4 از5