صفحه4 از18

من، متولد سوم فروردین ماه هزار و سیصد وپنجاه ویک هستم، در تهران به دنیا آمده ام؛خیابان شیخ هادی، بیمارستان عیوض زاده...

سریال تلویزیونی مدینه - 1392

کارگردان : سیروس مقدم

سریال تلویزیونی هفت سنگ - 1392

کارگردان: علی رضا بذرافشان

تله فیلم قصه من و دوچرخه بابام - 1391

کارگردان: فیاض موسوی

برنده جایزه سرو نقره ای بهترین بازیگر زن از جشنواره سیما

حضور در جشنواره فیلم شانگهای

حضور در جشنواره بوسان کره

سریال تلویزیونی جلالدین - 1391

کارگردان : شهرام اسدی

سریال تلویزیونی سقوط یک فرشته - 1389

بهرام بهرامیان

صفحه4 از18