صفحه6 از18

تله فیلم روابط - 1387

کارگردان: ایرج کرمی

تله فیلم خشاب خالی - 1388

کارگردان: مسعود آب پرور

 

سریال تلویزیونی زیر تیغ

کارگردان : محمد رضا هنرمند

1384

سریال تلویزیونی راه شب - 1384

شبکه اول

کارگردان:داریوش فرهنگ

سریال تلویزیونی پای پیاده -1384

شبکه 5

کارگران: اصغر توسلی

 

سریال تلویزیونی باجناق ها - 1383

کارگردان : فرهاد آئیش

شبکه 2

صفحه6 از18