صفحه10 از18

تاتر " تونل " - 1394

کارگردان : سیامک احصایی

تماشاخانه باران

کوکوی کبوتران حرم - 1386

کارگردان : علیرضا نادری

تالار چهارسو - مجموعه تئاتر شهر

نامه هایی به تب - 1390

کارگردان : سیامک احصایی

جشنواره تئاتر فجر ایران - 1390

سالن استاد سمندریان - تماشاخانه ایرانشهر

باغ مرگ - 1389

کارگردان : سیامک احصائی

جشنواره تئاتر فجر

صفحه10 از18